NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

LỊCH HỌC CAO HỌC KHOÁ 12 NĂM 2017 TẠI KIÊN GIANG

on .

 

            Tuần

Ngày

Môn

Môn học và Giảng viên

1

 

06/01
Thứ bảy

Sáng

GIS nâng cao

Toán học: 60 tiết

                       TS. Dương Tôn Đảm

 

 

 

GIS nâng cao: 45 tiết

                      TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

 

 

 

Chiều

07/01

Chủ nhật

Sáng

Chiều

2

13/01
Thứ bảy

Sáng

Toán

Chiều

14/01

Chủ nhật

Sáng

Chiều

3

20/01
Thứ bảy

Sáng

GIS nâng cao

Chiều

21/01
Chủ nhật

Sáng

Chiều

4

27/01
Thứ bảy

Sáng

Toán

Chiều

28/01

Chủ nhật

Sáng

Chiều

5

03/02/2017
Thứ bảy

Sáng

Toán

Chiều

04/02/2018
Chủ nhật

Sáng

Chiều