NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thời khóa biểu 3 môn tiếp theo cho cao học khóa 2017- Kiên Giang

on .

Thời khóa biểu 3 môn tiếp theo cho cao học khóa 2017- Kiên Giang.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.