NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thông báo thời gian Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

on .

Kính gửi: Quý Thầy Cô, 

Phòng Công tác Sinh viên gửi xin Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng đợt 1 năm 2018 vào ngày 09/6/2018.
 
Kính đề nghị Quý Khoa, Bộ môn, Phòng Sau Đại học, Văn phòng Các CTĐB, Trung tâm CITD  thông báo đên sinh viên, nghiên cứu sinh, học viên về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp lên web Khoa,Bộ môn, Phòng, Trung tâm, Văn phòng cũng như sinh viên phải đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018.
Thời gian đăng ký đến 16 giờ ngày 02/6/2018.
 
Trân trọng.