NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC THÁNG 6-7-8/2018 TẠI KIÊN GIANG

on .

 

TT

TT môn học

Giảng viên

Môn học

 

Lịch học cụ thể

Thứ bảy

Chủ nhật

1

Môn 6

TS. Phạm Văn Hậu

An toàn bảo mật thông tin

Sáng
7g30 - 11g00

Sáng
7g30 - 11g00

Bắt đầu từ tuần lễ ngày 
02/6-03/6/2018

 

 

2

Môn 7

PGS.TS Lê Trung Quân

Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại

Sáng
7g30 - 11g00

Sáng
7g30 - 11g00

Tuần lễ ngày 
09/6-10/6/2018 và tuần lễ ngày 
16/6-17/6/2018

Chiều
13g30 - 16g50

Chiều
13g30 - 16g50

Trân trọng.