NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Một số hình ảnh buổi bảo vệ Luận văn ngày 15/08/2018.

on .

Một số hình ảnh buổi bảo vệ Luận văn ngày 15/08/2018.

 

 

 

Chúc mừng các bạn học viên.

Trân trọng.