NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

VÀI HÌNH ẢNH LỚP CAO HỌC CNTT 8.2018

on .

Lớp cao học CNTT đợt 8.2018 đã khai giảng 8.2018, lớp gồm 34 học viên.
 
 
 
Lớp trưởng là anh Dương Văn Thanh.
 
Chúc mừng các bạn đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh 5.2018 và đại gia nhập gia đình UIT.
 
Trân trọng.