NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ tháng 10 năm 2018

on .

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN  THẠC SĨ  tháng 10 năm 2018.

LỚP CAO HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Bảo vệ ngày: THÁNG 17/10/2018; 18h; Cơ sở Điện Biên Phủ
Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Thủ Đức

STT MÃ HV HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI
 LUẬN VĂN
LUẬN VĂN GIẢNG VIÊN
HƯỚNG DẪN
ĐỀ XUẤT HỘI ĐỒNG ĐK tiếng Anh Ghi chú
1 CH1602007 Đặng Thành Long Nhật Một hướng tiếp cận tính riêng tư trong nhà thông minh sử dụng công nghệ blockchain 10 TC TS. Nguyễn Minh Sơn
Trường ĐH CNTT
Chủ tịch: PGS.TS Lê Trung Quân TOEIC
535
(23-01-2016)
Quyết định 1020/QĐ-KHTN, ngày 19 tháng 06 năm 2018, đạt chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng (Nói, Viết-241)
 
Thư ký: TS. Phạm Văn Hậu
Phản biện 1: TS. Huỳnh Hữu Thuận
Phản biện 2: TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh
Ủy viên: TS. Nguyễn Tất Bảo Thiện

Trân trọng.