Một vài hình ảnh buổi bảo vệ Luận văn Thạc sĩ CNTT ngày 27/8/2019

on .

Các anh/chị học viên bảo vệ Luận văn:

Hội đồng và các anh/chị học viên chụp hình lưu niệm:

 

Chúc mừng các tân Thạc sĩ tương lai.

Trân trọng.