Một số hình ảnh buổi bảo vệ Luận văn ngành CNTT ngày 20/12/2019

on .

Hình ảnh các bạn học viên cao học bảo vệ:

 

 Thầy trưởng Khoa chúc mừng các bạn:

 Hình các bạn học viên và Hội đồng chụp hình kỷ niệm:

Chúc mừng các bạn.

Trân trọng.