Thông báo nhắc lịch học các lớp thạc sĩ

on .

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nhắc các lớp thạc sĩ sẽ học offline lại bình thường từ hôm nay ngày 18/5/2020.

Tối thứ hai: Môn Hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến.

Tối thứ ba: Môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề.

Tối thứ năm: Môn Công nghệ phần mềm tiên tiến.

Tối thứ sáu: Môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao.

Sáng thứ bảy: Môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại.

Chiều thứ bảy: Môn Xử lý tín hiệu số nâng cao.

Sáng chủ nhật: Môn Dịch máy.

Chiều chủ nhật: Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.