Thông báo gia hạn đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ 07. 2020

on .

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên đã được giao đề tài nhưng chưa đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 deadline ngày 30/06/2020.
Nay, Phòng ĐTSĐH thông báo thời gian gia hạn nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 đến hết ngày 22/07/2020 (thứ tư).
 
Chi tiết cụ thể xem tại link sau:
 
 
Đề nghị các Anh/ Chị học viên nỗ lực để hoàn thành luận văn tốt nghiệp để đảm bảo tiến độ đào tạo