DANH SÁCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CNTT 12/2020

on .

Ngày bảo vệ: 11/12/2020; Phòng 5.1, 5.2; 291 Điện Biên Phủ.

STT

MÃ HV

HỌ VÀ TÊN

TÊN ĐỀ TÀI
LUẬN VĂN

LUẬN
VĂN

GIẢNG VIÊN
HƯỚNG DẪN

1

CH1602004

Hồ Diệu

Khuôn

Thương mại điện tử qua tư vấn trực tuyến

10 TC

TS. Đàm Quang Hồng Hải
Trường ĐHCNTT- ĐHQG-HCM

2

CH1602008

Lê Thanh

Phương

Phát triển ứng dụng đo độ ô nhiễm không khí thông minh sử dụng giải pháp tái cấu hình

10 TC

PGS. TS. Lê Trung Quân
Trường ĐHCNTT- ĐHQG-HCM

 3  CH1602017 Nguyễn Thanh Nhật  An Một hướng tiếp cận tính riêng tư trong nhà thông minh sử dụng công nghệ blockchain công suất lớn  10 TC

TS. Nguyễn Minh Sơn
Trường ĐHCNTT- ĐHQG-HCM

 4 CH1702002 Dương Minh Chiến Nhận dạng vân mạch máu lòng bàn tay dựa vào đặc trưng hướng đường vân cục bộ 18 TC

PGS.TS. Lê Hoàng Thái
Trường ĐHKHTN- ĐHQG-HCM

 5  CH1802044  Lê Minh Khánh  Hội Phương pháp triển khai các mô hình học sâu hoạt động như dịch vụ trên các nút mạng biên trong tính toán cạnh  25 TC

PGS.TS. Lê Trung Quân
Trường ĐHCNTT- ĐHQG-HCM

 6  CH1802049  Đặng Hùng Kiệt Nhận dạng vân lòng bàn tay dựa vào đặc trưng mã hướng cục bộ  18 TC

PGS.TS. Lê Hoàng Thái
Trường ĐHKHTN- ĐHQG-HCM