Một số hình ảnh buổi bảo vệ Luận văn ngành CNTT ngày 11/12/2020

on .

Hình ảnh các bạn học viên cao học bảo vệ:

Thầy trưởng Khoa tặng hoa chúc mừng các bạn:

 Các bạn học viên và Hội đồng chụp hình kỷ niệm:

Chúc mừng các bạn.

Trân trọng.