Một số hình ảnh buổi bảo vệ Luận văn ngành CNTT ngày 25/02/2021

on .

Hình ảnh các bạn học viên cao học bảo vệ:

 Thầy Trưởng Khoa tặng hoa chúc mừng các bạn:

Các bạn học viên và Hội đồng chụp hình kỷ niệm:

Chúc mừng các bạn.

Trân trọng.