Các điểm mới trong tuyển sinh sau đại học năm 2021

on .

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Phòng ĐTSĐH&KHCN tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 đợt 1 như sau:
  1. Ngày thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ: 22 và 23/5/2021.
  2. Ngày xét tuyển trình độ thạc sĩ: dự kiến tuần lễ từ ngày 17 đến ngày 21/5/2021.
  3. Ngày xét tuyển trình độ tiến sĩ : dự kiến tuần lễ từ ngày 24 đến 28/5/2021.
Ngành tuyển sinh: 
  • Trình độ thạc sĩ: An toàn thông tin, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính.
  • Trình độ tiến sĩ: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính.
 
Năm nay cập nhật Quy chế mới, đối tượng tuyển sinh và điều kiện tuyển sinh thay đổi mở rộng hơn so với các năm trước, Phòng gửi đến Quý Thầy/Cô nắm thông tin và hỗ trợ chia sẻ đến các em sinh viên, người thân, bạn bè quan tâm: 
 

1.   Tuyển sinh CTĐT trình độ thạc sĩ:

a)   Tuyển thẳng: người tốt nghiệp trình độ đại học trong hệ thống ĐHQG-HCM có ngành đúng với ngành đăng ký tuyển thẳng và có năng lực ngoại ngữ theo quy định, gồm:

●    Người tốt nghiệp đại học chương trình kỹ sư với chương trình đào tạo từ 150 tín chỉ trở lên;

●    Người tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10);

●    Người tốt nghiệp đại học chính quy là thủ khoa ngành;

●    Người tốt nghiệp đại học đạt giải 1,2,3 các kỳ thi Olympic sinh viên trong nước và ngoài nước các môn tin học.

Thời gian tuyển thẳng tối đa là 24 tháng tính từ ngày ký văn bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

b)  Xét tuyển: người tốt nghiệp trình độ đại học ngành đúng, ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển, gồm:

●    Người tốt nghiệp đại học các chương trình đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế như AUN-QA, AACSB, ACBSP, ABET, EUR-ACE, FIBAA, CTI;

●    Người tốt nghiệp đại học chính quy từ các cơ sở đào tạo đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế như AUN-QA, HCERES có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);

●    Người tốt nghiệp chương trình kỹ sư, cử nhân tài năng trong hệ thống Đại học Quốc gia;

●    Người tốt nghiệp chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở một số trường đại học của Việt Nam, có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);

●    Người tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng, ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);

●    Sinh viên các ngành đào tạo liên thông trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ của ĐHQG-HCM;

●    Người tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ quốc tế GMAT (Graduate Management Admission Test), GRE (The Graduate Record Examination) hoặc đạt kỳ thi đánh giá năng lực sau đại học của ĐHQG-HCM còn trong thời gian hiệu lực.

Thời gian xét tuyển tối đa là 24 tháng tính từ ngày ký văn bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c)   Thi tuyển: người tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành gần, ngành khác với ngành dự tuyển không thuộc đối tượng tuyển thẳng và xét tuyển.

2. Tuyển sinh CTĐT trình độ tiến sĩ: 

Phần yêu cầu giảng viên hướng dẫn đã mở rộng hơn so với năm trước thay vì yêu cầu giảng viên hướng dẫn là GV hoặc NCV cơ hữu của Trường thì năm nay GV hướng dẫn có thể là giảng viên hoặc nghiên cứu viên cơ hữu của Trường hoặc của các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM hoặc của các đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM.

Thông tin chị tiết về tuyển sinh xem tại link thông báo trên website:

https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-tuyen-sinh-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-dot-1-nam-2021

https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-nam-2021

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN