Thời khóa biểu chương trình đào tạo thạc sĩ

on .

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Thầy/Cô lịch giảng học kì 1 (2021-2022) chương trình đào tạo thạc sĩ:
 
Hình thức giảng dạy : online trên MS Team đến khi có thông báo mới , phòng học dự kiến khi học offline.
 
Trân trọng.
 
Phòng ĐTSĐH&KHCN.