DANH SÁCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CNTT 02/2021

on .

 Ngày bảo vệ 30/6/2021 (bảo vệ online):

STT

MÃ HV

HỌ VÀ TÊN

TÊN ĐỀ TÀI
LUẬN VĂN

1

CH1602028

Võ Hoàng Thái

Tìm kiếm thông minh trên cơ sở tri thức vể kỹ thuật lập trình máy tính cho ngành Công nghệ Thông tin

2

CH1602025

Nguyễn Việt Phương

Hệ dự đoán chỉ số VN-INDEX dựa trên mô hình học sâu

3

CH1602032

Lê Minh Trí

Hệ hỗ trợ quản lý thông tin nguồn nhân lực dựa trên công nghệ blockchain

4

CH1602024

Nguyễn Hoài Linh

Quản lý cấp nước sinh hoạt bằng Bluetooth và Webgis tại tiền Giang

5

CH1602021

Đinh Việt Hùng

Quản lý các tòa nhà trong thành phố thông minh

Ngày bảo vệ 02/7/2021 (bảo vệ online):

STT

MÃ HV

HỌ VÀ TÊN

TÊN ĐỀ TÀI
LUẬN VĂN

1

CH1702015

Nguyễn Minh Tâm

Nghiên cứu một số phương pháp nội suy và tiên đoán trên dữ liệu cảm biến di động nhằm tạo ra bản đồ ô nhiễm môi trường thời gian thực

2

CH1802032

Nguyễn Văn Xuân

Chìa khóa xe thông minh ứng dụng công nghệ RFID chủ động

3

CH1802034

Trịnh Nguyên Bác

Phát hiện các cuộc tấn công lừa đảo dựa trên URL và dựa trên sự tương đồng trực quan bằng cách sử dụng mạng đối kháng tạo sinh

 
Ngày bảo vệ 03/7/2021 (bảo vệ online):
 

STT

MÃ HV

HỌ VÀ TÊN

TÊN ĐỀ TÀI
LUẬN VĂN

1

CH1702033

Nguyễn Đặng Hiếu

Dự đoán tuyến đường giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí dựa trên cơ sở dữ liệu quan trắc di động

2

CH1702010

Nguyễn Mạnh Hùng

Khai thác tập hữu ích cao với các độ đo thú vị

3

CH1702040

Hồ Phương Thanh Tài

Nghiên cứu và xây dựng giải pháp realtime phân loại bệnh lý glaucoma trên ảnh chụp đáy mắt sử dụng AI và máy học

4

CH1802065

Nguyễn Thanh Tùng

Khai thác tập mục hữu ích cao trên cơ sở dữ liệu phân cấp