CÔNG TY INFODATION TÀI TRỢ ĐỀ TÀI CAO HỌC

on .

Công ty Infodation rất vui được đồng hành cùng các bạn Cao Học. Sau khi cân nhắc, công ty đã chọn ra 2 đề tài để hỗ trợ:

  1. Xây dựng ứng dụng dự báo chất lượng không khí đô thị (Nguyễn Thành Phong – CH1902014).
  2. Phát hiện mã độc Android bằng học sâu và mạng sinh đối kháng (Nghi Hoàng Khoa – CH1802048).

Mỗi đề tài được trợ cấp 5.000.000 trong quá trình thực hiện và hoàn thành.