Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngày 20/12/2021

on .

Ngày 20/12/2021, Hội đồng bảo vệ Luận văn thạc sĩ của 5 học viên cao học đã diễn ra thành công. Xin chúc mừng 5 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn của mình.

HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

LUẬN VĂN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Nguyễn Trần Tiến Đạt

Nghiên cứu và phát triển Lora Relay

18 TC

TS. Trịnh Lê Huy
Trường ĐHCNTT- ĐHQG-HCM

Trần Văn Long

Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật học sâu trong việc xây dựng hệ máy tính hỗ trợ chẩn đoán mức độ loãng xương dựa trên ảnh X- Quang cổ xương đùi

12 TC

TS. Lê Minh Hưng
Trường ĐHCNTT- ĐHQG-HCM

Nghi Hoàng Khoa

Phát hiện mã độc Android bằng học sâu và mạng đối kháng

18 TC

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh
Trường ĐHCNTT- ĐHQG-HCM

Nguyễn Văn Phong

Phân loại ảnh mô bệnh học của mô vú nhằm hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú

12 TC

TS. Nguyễn Tất Bảo Thiện
Trường ĐHCNTT- ĐHQG-HCM

Nguyễn Thị Thanh Quyên

Xây dựng hệ thống quản lý thông tin công dân dựa trên công nghệ blockchain

12 TC

TS. Lâm Đức Khải
Trường ĐHCNTT- ĐHQG-HCM

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ: