Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngày 28/03/2022

on .

Ngày 28/03/2022, Hội đồng bảo vệ Luận văn thạc sĩ của 4 học viên cao học đã diễn ra thành công. Xin chúc mừng 4 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn của mình.

HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Nguyễn Vĩnh Tân

Phân loại Android Malware dựa vào giá trị thanh ghi

TS. Phạm Văn Hậu
Trường ĐHCNTT - ĐHQG-HCM

Nguyễn Hiếu Lễ

Phân tích và dự báo tỷ lệ đậu đại học dựa trên kết quả học tập lớp 12

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh
Trường ĐHCNTT - ĐHQG-HCM

Đặng Trường Giang

Nghiên cứu hệ thống điều tra ứng dụng Android

PGS. TS. Lê Đình Duy (chính)
TS. Nguyễn Tấn Cầm (phụ)
Trường ĐHCNTT - ĐHQG-HCM

Hà Sơn Nhật

Nghiên cứu đề xuất mô hình lớp học thông minh trên nền tảng IoT

TS. Nguyễn Minh Sơn
Trường ĐHCNTT - ĐHQG-HCM


Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trân trọng.