Seminar về chương trình liên kết 1+1 với viện Jaist Nhật Bản

on .

Seminar về chương trình liên kết 1+1 với viện Jaist Nhật Bản, giới thiệu hợp tác UIT-JAIST :

  • Thời gian: 13h30, Thứ Tư ngày 25 tháng 05 năm 2022
  • Địa điểm: Hội trường 12, Tòa nhà E
  • Báo cáo viên:  Thầy Ogawa - Viện Jaist

Kính mong Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên quan tâm tham dự . Quý Thầy Cô và các bạn tham dự vui lòng phản hồi qua link này để công tác đón tiếp được chu đáo.

https://forms.gle/J2GUpa369X8w9aod7