Lịch giảng Cao học môn Cơ sở dữ liệu nâng cao

on .

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các bạn Học viên,
 
1. Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Thầy lịch giảng học kì 2 (2022-2023)   chương trình đào tạo thạc sĩ: Khai giảng môn học ngày 17/11/2022
 

Stt

Mã môn học

 Môn học

 Số TC

 Giảng viên

Phòng học

 Ngày học

 Thời gian học

 Ngành học

Ghi chú

1

IT2011

Cơ sở dữ liệu nâng cao

4 TC

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

Phòng 5.6

Tối thứ 5

17/11/2022 - 05/01/2023( 8 buổi)

09/02/2023 - 23/03/2023( 7 buổi)

 

CNTT,KHMT

 

  
2. Việc đăng ký dạy trực tuyến
 
Trường hợp dạy trực tuyến, Quý Thầy/Cô cần thông báo qua email về Phòng ĐTSĐH và Phòng TTPC-ĐBCL. GV có thể đăng ký giảng dạy bằng hình thức trực tuyến đến 30%, tuy nhiên cần đảm bảo chất lượng của cả khóa học và có giải trình về lý do, cũng như nội dung của các buổi học trực tuyến. 
 
Trân trọng./.