DANH SÁCH HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2022

on .

Kính gửi các Anh/Chị học viên,

Khoa KH&KTTT kính chuyển danh sách học viên Tốt nghiệp Đợt 2 năm 2022.

Danh sách chi tiết tại LINK

Trân trọng./.

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.