Thời khóa biểu lớp cao học 2021 tại An Giang

on .

Phòng ĐTSĐH&KHCN - Trường ĐH CNTT thông báo đến các bạn lịch học lớp cao học khóa 16 năm 2021 (môn 09) tại An Giang theo file đính kèm.

 
Môn học:  An toàn và bảo mật hệ thống thông tin (04 tín chỉ)
Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Tấn Cầm
Lịch học:
  • Ngày 10-11/12/2022;
  • Ngày 17-18/12/2022;
  • Ngày 24-25/12/2022.
Địa điểm: Trường ĐH An Giang-Phòng C104-18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang.
 
Trân trọng,
Phòng ĐTSĐH&KHCN.