TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUA CÁC NĂM [CẬP NHẬT NĂM 2022]

on .

 TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUA CÁC NĂM 

Khoa KH&KTTT, kính chuyển đến quý đọc giả tên đề tài Luận văn Thạc sĩ năm 2022 như sau

MSHV Họ và tên Tên đề tài CBHD Bảo vệ Chưa bảo vệ Năm
CH1802009 Nguyễn Phúc Hoàng Ứng dụng phân tích dữ liệu lâm sàng để phân tầng nguy cơ tim mạch trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 TS. Đỗ Trọng Hợp x   12/2022
Trường ĐH CNTT
CH1802052 Nguyễn Châu Long Phát triển ứng dụng chăm sóc sức khỏe thông minh dựa trên công nghệ tinh toán cận biên PGS. TS. Lê Trung Quân x  
Trường ĐH CNTT
CH1802051 Nguyễn Lê Toàn Yến Linh Nghiên cứu ứng dụng máy học sâu vào hệ thống truyền thông không dây TS. Lâm Đức Khải x  
Trường ĐH CNTT
CH1902005 Nguyễn Tường Duy Xây dựng ứng dụng dự đoán biển số xe bằng thuật toán nhận dạng đối tượng TS. Nguyễn Tấn Cầm x  
Trường ĐH CNTT
CH1802030 Tất Khải Vinh Tự động chọn camera quan sát trong hệ thống giám sát có nhiều camera PGS. TS. Lê Đình Duy x  
Trường ĐH CNTT
CH1802035 Đặng Quốc Bảo Phân loại ảnh chụp đáy mắt hỗ trợ chẩn đoán bệnh võng mạc tiểu đường TS. Lê Minh Hưng x  
Trường ĐH CNTT
CH1802041 Bùi Thị Ánh Hoa Ước lượng dung tích sống gắng sức bệnh xơ phổi dựa trên hình ảnh và dữ liệu lâm sàng TS. Lê Minh Hưng x  
Trường ĐH CNTT
CH1902025 Huỳnh Thanh Tú Phân tích cảm xúc cho tiếng Việt sử dụng mô hình kiến trúc Transformer PGS. TS. Vũ Đức Lung x  
Trường ĐH CNTT
CH1702026 Nguyễn Quang Đạt  Một hướng ứng dụng IOT cho máy lạnh nhằm tiết kiệm năng lượng tiêu thụ trong tòa nhà văn phòng thông minh TS. Nguyễn Minh Sơn x   06/2022
Trường ĐH CNTT
CH1702035 Sử Đăng Hoài Hệ thống thu nhập thông tin thông minh sử dụng giao tiếp Camera - Led phục vụ an toàn giao thông TS. Đỗ Trọng Hợp x  
Trường ĐH CNTT
CH1702038 Nguyễn Tài Tấn Lộc  Hệ thống cảm biến quan trắc môi trường và xây dựng bộ cơ sở dữ liệu AQI TS. Nguyễn Thành Dương x  
Trường ĐH CNTT
CH1702048 Lê Gia Tự Đề xuất xây dựng mô hình ứng dụng nền tảng điện toán đám mây riêng cho hệ thống y tế TS. Nguyễn Minh Sơn x  
Trường ĐH CNTT
CH1702025 Trần Thái Bình Hệ hỗ trợ chẩn đoán rối loạn suy giảm thần kinh vận động PGS. TS. Lê Đình Duy x  
Trường ĐH CNTT
CH1702044 Dương Ngọc Thạch Thảo Hệ tri thức hỗ trợ học tập và toán rời rạc và lý thuyết đồ thị cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin PGS. TS. Đỗ Văn Nhơn x  
Trường ĐH Mở
CH1702046 Hồ Thị Minh Trâm Ứng dụng deep Neural network (DNN) nhận dạng người trong nhà thông qua sinh trắc học bằng giọng nói TS. Nguyễn Minh Sơn x  
Trương ĐH CNTT
CH1802061  Phạm Tri Thức Xây dựng ứng dụng hỗ trợ khảo sát sản phẩm có tích hợp kỹ thuật phân tích cảm xúc theo khía cạnh TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân x  
Trương ĐH CNTT
CH1902019 Nguyễn Minh Thắng Nhận dạng vân lòng bàn tay dựa vào mẫu hướng phân biệt và nổi bật cục bộ PGS. TS. Lê Hoàng Thái x  
Trường ĐH KHTN

Tên đề tài Luận văn Thạc sĩ qua các năm chi tiết tại LINK

Trân trọng thông tin./.

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.