DS HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 12.2022

on .

Kính gửi Anh/Chị Học viên cao học,

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin thông báo danh sách Học viên Cao học khóa 12.2022

 

Khoa KH&KTTT xin chúc mừng Anh/Chị Học viên.

Kính chúc Anh/Chị Học viên sẽ học tập tốt và lĩnh hội nhiều tri thức mới.

Trân trọng./.

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.