Thời khóa biểu lớp Cao học (môn 10) Khóa 16 tại An Giang

on .

Kính gửi các Anh/Chị học viên cao học,

Phòng ĐTSĐH&KHCN - Trường ĐH CNTT thông báo đến các bạn lịch học lớp cao học khóa 16 năm 2021 (môn 10) tại An Giang chi tiết như sau:

Môn học:  Các hệ thống nhúng (03 tín chỉ)

- Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Tất Bảo Thiện 
 
- Lịch học:
  • Ngày 10-11/02/2023;
  • Ngày 18-19/02/2023.
Địa điểm: Trường ĐH An Giang-18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang.
 
Trân trọng thông tin./.
Phòng ĐTSĐH&KHCN.