[KH&KTTT] HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ 24.02.2023

on .

Kính gửi Anh/Chị học viên,

 

Khoa KH&KTTT, kính gửi đến Anh/Chị học viên thông tin Hội đồng (HĐ) bảo vệ Luận văn Thạc sĩ như sau:

- Thời gian bắt đầu HĐ: 07:30, Thứ 6, ngày 24 tháng 02 năm 2023. (Anh/Chị học viên vui lòng có mặt trước 30p để ổn định);

- Địa điểm: Lầu 5, số 291, Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM (Phòng 5.1, 5.2).

Kính chúc các Anh/Chị Học viên bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ.

 

Trân trọng./.

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.