Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2023

on .

Kính gửi các anh/chị Học viên cao học,

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin kính chuyển đến các anh/chị học viên cao học thông tin tổ chức Lễ tốt nghiệp.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các bạn học viên, sinh viên thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng năm đợt 1 năm 2023 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng, cụ thể như sau: 

Thời gian: 02 ngày 08/6/2023 (thứ năm) và 09/6/2023 (thứ sáu).

Địa điểm: Giảng đường 1 - Tòa nhà A.

Học viên, sinh viên xem thông báo chi tiết về việc nhận lễ phục và nhận bằng tại File đính kèm.

Trân trọng./.

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.