Thời khóa biểu dự kiến lớp Cao học Khóa 8 ngành CNTT.

on .

Thời khóa biểu dự kiến lớp Cao học CNTT khóa 2013-2015 (CH K8 CNTT).

Học kỳ III (15/11/2014-22/03/2015).

Chi tiết xem file đính kèm.