NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thông báo thời gian Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

on .

Kính gửi: Quý Thầy Cô, 

Phòng Công tác Sinh viên gửi xin Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng đợt 1 năm 2018 vào ngày 09/6/2018.
 
Kính đề nghị Quý Khoa, Bộ môn, Phòng Sau Đại học, Văn phòng Các CTĐB, Trung tâm CITD  thông báo đên sinh viên, nghiên cứu sinh, học viên về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp lên web Khoa,Bộ môn, Phòng, Trung tâm, Văn phòng cũng như sinh viên phải đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018.
Thời gian đăng ký đến 16 giờ ngày 02/6/2018.
 
Trân trọng.

Thông báo đăng ký đề tài NCKH SV và học viên cao học năm 2018

on .

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy Cô thông báo đăng ký đề tài NCKH SV và học viên cao học năm 2018, nhờ Quý Thầy Cô thông tin đến các sinh viên/ học viên cao học của Khoa/Bộ môn.

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học năm 2018 như sau:

+ Kinh phí thực hiện: 5.000.000 đồng/đề tài.

+ Điều kiện tham gia: Sinh viên chính quy hoặc học viên cao học (không quá 03 thành viên tham gia/đề tài).

+ Thời gian thực hiện đề tài: 06 tháng kể từ khi được ký hợp đồng.

+ Hạn chót sinh viên/ học viên cao học đăng ký đề tài qua mạng: https://bit.ly/2ImBA2K

  • Đợt 1: ngày 10/06/2018 (dành cho đối tượng sinh viên/học viên dự kiến tốt nghiệp sau tháng 12/2018)
  • Đợt 2: ngày 10/10/2018 (dành cho đối tượng sinh viên/học viên cao học dự kiến tốt nghiệp sau tháng 06/2019)

 

Trân trọng.                

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Minh Tuấn

Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng sau đại học năm 2018

on .

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng sau đại học bắt đầu từ tháng 6 năm 2018, bao gồm các môn sau:

 • Các hệ thống nhúng (3TC).
 • Cơ sở dữ liệu nâng cao (3TC).
 • Tìm kiếm thông tin thị giác (3TC).
 • Nguyên lý và phương pháp lập trình (3TC).
 • Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề (4TC).

Thông báo đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018

on .

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên cao học Khóa 10(Khóa 2015) và Khóa 11(Khóa 2016), ngành Khoa học Máy tính, mã số (8480101) và Công nghệ Thông tin, mã số (8480201) về kế hoạch  nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ vào tháng 7 năm 2018 như sau:

 1. Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ:
 • Đơn đăng ký bảo vệ luận văn (mẫu 1).
 • Bản nhận xét luận văn của cán bộ hướng dẫn (mẫu 2).
 • Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan hay địa phương (mẫu 3).
 • Bản sao công trình khoa học, bài báo (nếu có).
 • Trang thông tin về luận văn thạc sĩ (mẫu 4).
 • 05 quyển luận văn đóng bìa mềm màu xanh - không đóng gáy xoắn; đính kèm đề cương luận văn đã được phê duyệt thực hiện.
 • Chứng chỉ tiếng Anh quy định (Điều kiện cho phép bảo vệ) tối thiểu từ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương: IELTS: 4.5, TOEFL ITP: 450, TOEIC: 450, VNU-EPT: 201.
 • Đơn xin giải trình luận văn trễ hạn (nếu có).

(Chi tiết cụ thể xem file đính kèm).