NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thông báo đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018

on .

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên cao học Khóa 10(Khóa 2015) và Khóa 11(Khóa 2016), ngành Khoa học Máy tính, mã số (8480101) và Công nghệ Thông tin, mã số (8480201) về kế hoạch  nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ vào tháng 7 năm 2018 như sau:

  1. Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ:
  • Đơn đăng ký bảo vệ luận văn (mẫu 1).
  • Bản nhận xét luận văn của cán bộ hướng dẫn (mẫu 2).
  • Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan hay địa phương (mẫu 3).
  • Bản sao công trình khoa học, bài báo (nếu có).
  • Trang thông tin về luận văn thạc sĩ (mẫu 4).
  • 05 quyển luận văn đóng bìa mềm màu xanh - không đóng gáy xoắn; đính kèm đề cương luận văn đã được phê duyệt thực hiện.
  • Chứng chỉ tiếng Anh quy định (Điều kiện cho phép bảo vệ) tối thiểu từ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương: IELTS: 4.5, TOEFL ITP: 450, TOEIC: 450, VNU-EPT: 201.
  • Đơn xin giải trình luận văn trễ hạn (nếu có).

(Chi tiết cụ thể xem file đính kèm).

DANH SÁCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 1 - Năm 2018

on .

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bảo vệ ngày:  6/4/2018, Phòng E 10.3, lúc 9h00.
Địa điểm:  Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Thủ Đức.
 

STT

MÃ HV

HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN

TÊN ĐỀ TÀI
 LUẬN VĂN

LUẬN VĂN

GIẢNG VIÊN 
HƯỚNG DẪN

 

1

CH1502030

Bùi Tá

Hậu

Nghiên cứu và thực nghiệm giữa cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL.

10 TC

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh
Trường ĐH CNTT

 
 
 
 
 

2

CH1502032

Phạm Thế

Hiển

Ứng dụng GIS hỗ trợ chiến thuật bắt người phạm tội trên địa bàn TPHCM.

10 TC

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh
Trường ĐH CNTT

 
 
 
 
 

Trân trọng.