NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp viết đề cương luận văn Thạc sĩ

on .

Thầy Nguyễn Thành Trung - giảng viên thuộc Bộ môn, gửi chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp viết đề cương luận văn Thạc sĩ. Sau đây là chia sẻ của Thầy:

"Xin trình bày các kinh nghiệm cá nhân về việc viết đề cương luận văn cao học:

Cho dù là viết đề cương luận văn cao học, hay viết bài báo khoa học, hoặc báo cáo khoa học, mục đích chính vẫn là truyền đạt ý tưởng từ đầu của bạn đến đầu của người đọc. Mọi thứ trình bày đều phục vụ cho duy nhất mục đích này.

Thông báo nghỉ học ngày 18/10/2014 và sáng ngày 19/10/2014

on .

Để phục vụ công tác tuyển sinh Cao học của Trường. Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo đến học viên các lớp cao học sẽ nghỉ vào ngày 18/10/2014 và sáng ngày 19/10/2014. 

Riêng môn Toán chung cho khóa 8 do Thầy Dương Tôn Đảm phụ trách vào chiều chủ nhật ngày 19/10/2014 vẫn học bình thường.

Trân trọng.
BMKH&KTTT