Danh sách nộp hồ sơ chuyển tiếp cao học ngành KHMT và CNTT đợt 2-2014

on .

Danh sách các nộp hồ sơ chuyển tiếp cao học ngành KHMT và CNTT đợt 2-2014

STT

Họ tên

Ngành đăng kí

1

Nguyễn Hồ Duy Tri

Khoa học máy tính

2

Nguyễn Hồ Duy Trí

Khoa học máy

3

Nguyễn Hoàng Ngân

Khoa học máy tính

4

Nguyễn Trúc Tùng

Công nghệ Thông tin

5

Nguyễn Đức Duy

Công nghệ Thông tin

Công nghệ mạng & truyền thông hiện đại chuyển sang học sáng thứ 7 ngày 8/11/2014

on .

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên lớp CH9-CNTT: môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại do Thầy Nguyễn Anh Tuấn phụ trách học tối thứ hai sẽ chuyển sang học sáng thứ bảy ngày 8/11/2014.

Môn Công nghệ phần mềm tiên tiến (lớp CH9 CNTT) do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách vào sáng thứ bảy đã kết thúc.


Trân trọng.

Chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp viết đề cương luận văn Thạc sĩ

on .

Thầy Nguyễn Thành Trung - giảng viên thuộc Bộ môn, gửi chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp viết đề cương luận văn Thạc sĩ. Sau đây là chia sẻ của Thầy:

"Xin trình bày các kinh nghiệm cá nhân về việc viết đề cương luận văn cao học:

Cho dù là viết đề cương luận văn cao học, hay viết bài báo khoa học, hoặc báo cáo khoa học, mục đích chính vẫn là truyền đạt ý tưởng từ đầu của bạn đến đầu của người đọc. Mọi thứ trình bày đều phục vụ cho duy nhất mục đích này.