NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khu vực Tây Nam Bộ đợt 1 năm 2018

on .

Trường Đại học Công nghệ Thông tin-Đại học Quốc gia (ĐHQG-HCM) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại khu vực Tây Nam Bộ đợt 1 năm 2018 như sau:

  1. NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành Công nghệ thông tin, mã ngành: 848 02 01.

  1. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Học tập trung, thời gian đào tạo 02 (hai) năm.

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

on .

Trường Đại học Công nghệ Thông tin-Đại học Quốc gia (ĐHQG-HCM) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 như sau:

  1. NGÀNH TUYỂN SINH
  1. Ngành Công nghệ thông tin, mã ngành: 848 02 01.
  2. Ngành Khoa học máy tính, mã ngành: 848 01 01.
  1. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Học tập trung, thời gian đào tạo 02 (hai) năm.

LỊCH HỌC CAO HỌC KHOÁ 12 NĂM 2017 TẠI KIÊN GIANG

on .

 

            Tuần

Ngày

Môn

Môn học và Giảng viên

1

 

06/01
Thứ bảy

Sáng

GIS nâng cao

Toán học: 60 tiết

                       TS. Dương Tôn Đảm

 

 

 

GIS nâng cao: 45 tiết

                      TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

 

 

 

Chiều

07/01

Chủ nhật

Sáng

Chiều

2

13/01
Thứ bảy

Sáng

Toán

Chiều

14/01

Chủ nhật

Sáng

Chiều

3

20/01
Thứ bảy

Sáng

GIS nâng cao

Chiều

21/01
Chủ nhật

Sáng

Chiều

4

27/01
Thứ bảy

Sáng

Toán

Chiều

28/01

Chủ nhật

Sáng

Chiều

5

03/02/2017
Thứ bảy

Sáng

Toán

Chiều

04/02/2018
Chủ nhật

Sáng

Chiều

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ 12/2017

on .


 LỚP CAO HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thời gian bảo vệ: 29/12/2017
Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Thủ Đức
 

 

STT

MÃ HV

HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN

TÊN ĐỀ TÀI
 LUẬN VĂN

LUẬN VĂN

SỐ TC TÍCH LŨY

GIẢNG VIÊN 
HƯỚNG DẪN

 
 

1

CH1402030

Võ Lê Hoàng

Khải

Xây dựng hệ hỗ trợ chẩn đoán bệnh đau lưng

10 TC

39 TC

TS. Dương Minh Đức
Trường ĐHCNTT

 
 
 
 
 

2

CH1402043

Lê Đức

Thịnh

Nghiên cứu, đánh giá an toàn thông tin mã nguồn hệ điều hành Android tùy biến

10 TC

39 TC

TS.  Phạm Văn Hậu
Trường ĐHCNTT

 
 
 
 
 

3

CH1301094

Võ Tấn

Khoa

Nghiên cứu phân tích thuộc tính đám đông trong video giám sát.

15 TC

35 TC

TS. Ngô Đức Thành
Trường ĐHCNTT