NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

LỊCH THI KẾT THÚC CÁC MÔN HỌC

on .

LỊCH THI KẾT THÚC CÁC MÔN HỌC

- Môn Công nghệ phần mềm tiên tiến: Thi sáng 6/5/2017 - Phòng 1 lầu 7 (ca 1)

- Môn Cơ sở dữ liệu nâng cao: Thi chiều 7/5/2017 - Phòng 1 lầu 7 (ca 1)

- Môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại : Thi sáng 13/5/2017 - Phòng 1 lầu 7 (ca 1)

- Môn Công nghệ máy tính hiện đại: Thi sáng 13/5/2017 - Phòng 1 lầu 7 (ca 2)

Danh sách đề nghị Hội đồng bảo vệ luận văn Năm 2017

on .

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG  BẢO VỆ LUẬN VĂN - Năm 2017

LỚP CAO HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày dự kiến bảo vệ:  10/3/2017
Địa điểm: phòng C101, C102, C104 Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Thủ Đức

STT

THỜI GIAN

MÃ HV

HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN

TÊN ĐỀ TÀI
 LUẬN VĂN

LUẬN VĂN

GIẢNG VIÊN 
HƯỚNG DẪN

 

1

08h15 - 09h00

CH1302003

Lý Tuấn

Anh

Nghiên cứu thực tại tăng cường phục vụ trong giáo dục

15TC

PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên
Trường ĐHCNTT

 
 
 
 
 

2

09h05 - 09h50

CH1402025

Huỳnh Phan Diệu

Hiền

Xây dựng mô hình lớp học ảo cho phòng học trực tuyến.

10TC

TS.  Đàm Quang Hồng Hải
Trường Đại học CNTT

 
 
 
 
 

3

09h55 - 10h40

CH1402037

Trương Văn

Phúc

Kiến trúc mở cho thiết bị định tuyến không dây ad-hoc dựa trên bộ phần mềm định tuyến Quagga/ Zebra.

10TC

 

 

PGS.TS. Lê Trung Quân

 

 

 

4

08h15 - 09h00

CH1402011

Trần Đức

Hy

Nghiên cứu đánh giá quản trị công nghệ thông tin trong trường Đại học

10TC

PGS.TS.  Đỗ Phúc
Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

 
 
 
 
 

5

09h05 - 09h50

CH1402029

Dương Tố

Hương

Xây dựng hệ thống quản lý và truy vấn quy trình nghiệp vụ

10TC

PGS.TS. Đỗ Phúc
Trường Đại học
 Công nghệ Thông Tin

 
 
 
 
 

6

09h55 - 10h40

CH1402039

Nguyễn Thị Thu

Sương

Ứng dụng GIS quản lý hiện trạng các tuyến đường bộ tại tỉnh Long An.

10TC

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh
Trường Đại học Công nghệ Thông tin.