Thông báo Họp lớp KHDL2019 định kỳ lần 1 học kỳ 2 năm học 2022-2023 và xét ĐRL

on .

Chào các em,


Khoa KH&KTTT chuyển thông báo học lớp KHDL2019 như sau:
 
- Thời gian: Tối thứ 3 ngày 28/03/2023 lúc 20h00.
Họp online qua MS Teams của lớp.
- Nội dung: Họp lớp định kỳ lần 1 học kỳ 2 năm học 2022-2023 của lớp. Nắm bắt tình hình học tập sinh viên trong lớp. Trả lời một số câu hỏi, thắc mắc của sinh viên trong lớp. Thông báo một số thông tin quan trọng khác. Họp lớp xét ĐRL nên bắt buộc tham gia họp lớp và các em nhớ đọc thông báo, xem điểm rèn luyện của mình: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ve-viec-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-sinh-vien-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023
Các em nhớ xem kỹ các mục trong đrl, đặc biệt mục cộng/trừ Bảo hiểm y tế. Đây là mục ảnh hưởng trực tiếp đến học bổng và vinh danh sinh viên học tốt. Điểm học tập để xét điểm rèn luyện cho sinh viên P.CTSV sẽ chốt ngày 7.4.
 
Trân trọng,
CVHT - Tạ Thu Thủy.

KTTT_KLTN_KẾT QUẢ XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG HK II NH 2022 - 2023

on .

Hi các bạn sinh viên,

 
Khoa KH&KTTT chuyển đến các bạn kết quả xét duyệt đề cương tại LINK KQ xét duyệt đề cương.
 
Các bạn thực hiện các nội dung sau:
- Chỉnh sửa, cập nhật nội dung đề cương theo góp ý của Giảng viên xét duyệt;
- Nộp bản mềm các file đề cương và file giải trình tại FORM KLTN CSDC_HK2 2223 và nộp bảng giấy có chữ ký GVHD về VP Khoa (E10.2).
 
Hạn chót hoàn tất các nội dung trên: Đến hết ngày 24/03/2023.
 
Nếu ngoài giờ hành chính, các bạn có thể chuyển vào hòm thư và thông báo qua email (hòm thư của Khoa trước phòng TCHC (họp thư số 03 hàng 01).
 
Lưu ý:
  • Tên đề tài (Tiếng Việt và Tiếng Anh): VIẾT CHỮ IN HOA;
  • Học hàm, học vị: Tiến sĩ là TS., Thạc sĩ là ThS. Ví dụ: TS. Nguyễn Văn A, ThS. Trần Thị B;
  • Tên file: Hedaotao_DECUONGKLTN_MSSV1_MSSV2.pdf, Ví dụ: CQUI_DECUONGKLTN_12345678_12345679.pdf;
  • Sai quy định sẽ không được chấp nhận (Cả trong điền form và trong file pdf).
Trân trọng./.
C.Thảo.

HỘI THAO SINH VIÊN NĂM 2023

on .

Kính gửi các bạn sinh viên,

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, thông báo in về hội thao sinh viên, Tháng 3, Môn Bóng chuyền

1. Lịch thi đấu