NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Sinh viên xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học lớp CNTT2014.

on .

Bạn Nguyễn Xuân Vĩnh Phú và bạn Trương Thị Hồng Thắm sinh viên lớp CNTT2014, trong năm học 2017-2018 vừa qua đã rất xuất sắc trong học tập khi bảo vệ thành công Khoá luận tốt nghiệp đạt điểm số 9.64 - điểm cao nhất của ngành Công nghệ Thông tin Khoá 2014 với tên đề tài "Phân loại Phản hồi Sinh viên theo Quan điểm và Chủ đề". Điểm trung bình học tập của 2 bạn trong học kỳ lần lượt là 9.37 và 9.6, cũng như điểm trung bình tích lũy 4 năm đại học cũng đứng đầu lớp với điểm số 8.45 và 8.39.

Thông tin Lớp Trưởng các lớp khóa 2018

on .

- Thông tin Lớp Trưởng lớp CNCL2018.1: Bạn Phạm Lê Chí Bảo _ MSSV 18520495 _ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

- Thông tin Lớp Trưởng lớp CNCL2018.2: Bạn Lê Minh Tài _ MSSV 18521359 _ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

- Thông tin Lớp Trưởng lớp CNTT2018: Bạn Bùi Minh Hiếu _ MSSV 18520732 _ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

- Thông tin Lớp Trưởng lớp CNTT2018: Bạn Nguyễn Thị Thắm _ MSSV 18521384 _ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Các bạn khóa 2018 muốn xin thêm thông tin từ Lớp Trưởng của lớp mình vui lòng gửi email cho các bạn để xin.

Trân trọng.