Thông tin về lớp học ALGOBOOTCAMP 2019

on .

Chào các bạn!

Để nâng cao kỹ năng về lập trình thuật toán cho SV. Trường có tổ chức 1 tuần luyện tập tăng cường với Thầy TS. Nguyễn Thanh Tùng như sau:

  • Các bạn mới tham gia lần đầu: Sáng từ 8:00 - 11:30 (lớp Tân Binh)
  • Các bạn đã có kinh nghiệm lập trình: Chiều từ 13:00 - 16:30 (lớp Chiến Binh)

Các bạn sẽ được học nguyên tuần:  từ thứ hai (30/09/2019) đến thứ bảy (05/10/2019).

Địa điểm: Phòng C112

Sinh viên và giảng viên của ĐH Saga (Nhật Bản) đến thăm vào làm việc với Khoa KH&KTTT, UIT, VNU-HCM

on .

Sinh viên và giảng viên của ĐH Saga (Nhật Bản) đến thăm vào làm việc với Khoa KH&KTTT, UIT, VNU-HCM.
Thời gian: 8h50 - 11h00, ngày 18/9/2019.
Thành phần:
+ Phía UIT: ThS. Nguyễn Văn Kiệt, Phó Trưởng Khoa Khoa KH&KTTT, ThS. Hồ Thị Minh Phượng, Phó Trưởng Phòng Quan hệ Đối Ngoại, thầy Lưu Thanh Sơn - giảng viên Khoa Khoa KH&KTTT và sinh viên đến từ chương trình CNTT định hướng Nhật bản, CNTT chính qui đại trà và Khoa học Dữ liệu.
+ Phía ĐH Saga: GS. Ichihiko Toyoda, Phó Trưởng khoa Khoa KH&KT, PGS. Tawhidul Islam Khan, Trợ lý Khoa KH&KT, Tomoko Sugimachi, nhân viên Khoa KH&KT và 12 sinh viên.