NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Danh sách sinh viên dự kiến đủ ĐK tốt nghiệp đợt 5

on .

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp của Bộ môn.
Xin Thông báo để sinh viên nộp hồ sơ.
Khi nộp hồ sơ lưu ý sinh viên là phải đủ không nợ bất kỳ giấy tờ nào bao gồm cả chứng chỉ Tiếng Anh.
Hạn chót trước 16h ngày 25/09/2017.
 
Trong danh sách có ghi chú những trường hợp không được xét, trong đó có 1 vài trường hợp đáng tiếc là đã học 2 môn chuyên đề 6TC thiếu 4TC nữa. Các bạn sinh viên lưu ý tránh tình trạng còn 1,2 môn mà kéo dài cả 1 học kỳ nữa thì phí thời gian.
Trân trọng.