NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp của Bộ môn đợt 1 năm 2018.

on .

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp của Bộ môn. 
 
Sinh viên  xem thông báo và nộp hồ sơ. 
 
Khi nộp hồ sơ sinh viên phải đủ không nợ bất kỳ giấy tờ nào, bao gồm cả chứng chỉ Tiếng Anh.

Bộ môn nộp hồ sơ lại cho P.ĐT trước 16h ngày 25/12/2017.

Chi tiết sinh viên xem trong các file đính kèm.