NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và đã nộp hồ sơ đợt 1 năm 2018

on .

STT

MSSV

Họ tên

TCTL

ĐTBTL

ĐRL

Ghi chú

1

13520134

Nguyễn Quốc Dũng

147

6.89

83.13

 

2

13520888

Đoàn Quốc Tín

146

7.14

84.50

 

3

13520439

Phạm Thị Huỳnh Liên

139

7.19

82.38

 

4

13520464

Nguyễn Thành Lợi

144

6.85

74.75