NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018

on .

STT

Ngày

Công việc

1

12/3/2018 – 14/3/2018

P.ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa/Bộ môn.

2

15/3/2018 – 23/3/2018

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa/Bộ môn

3

27/3/2018

Khoa/Bộ môn gửi danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp về P.ĐTĐH.

4

30/3/2018 – 6/4/2018

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

16/4/2018

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 2 năm 2018