NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thông báo số 3: Khoá luận tốt nghiệp K2014 - 264 /QĐ-ĐHCNTT

on .

264 /QĐ-ĐHCNTT- Về việc điều chỉnh tên đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật thông tin đợt 2 năm 2017-2018

Xem tại đây!