NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM 2018

on .

STT

Ngày

Công việc

1

28/5/2018 – 29/5/2018

P.ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa/Bộ môn.

2

30/5/2018 – 11/6/2018

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa/Bộ môn

3

13/6/2018

Khoa/Bộ môn gửi danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp về P.ĐTĐH.

4

14/6/2018 – 22/6/2018

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

3/7/2018

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 4 năm 2018

Trân trọng.