NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thông báo số 4: KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2017 – 2018

on .

KẾ HOẠCH

BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2017 – 2018 

Lưu ý: Trong khoảng thời gian 29/6/2018 cho đến khi hoàn thành KLTN (tức đã nộp và ký báo cáo với bìa mạ vàng), sinh viên vui lòng trực email và điện thoại thường xuyên để BM có thể thông tin kịp thời đến sinh viên. Vì giai đoạn này cả nước và Đại học Quốc gia TP. HCM diễn ra 2 sự kiện lớn trong ngành giáo dục: Kỳ thi THPT Quốc gia và Đánh giá Năng lực.

Tiến trình

Thời gian

Nội dung

Lưu ý

1

(BẮT BUỘC)

29/6/2018

Nộp file báo cáo khóa luận tốt nghiệp qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-       Sinh viên vui lòng kiểm tra chính tả, câu cú và cấu trúc luận văn; và đã được GVHD chỉnh sửa trước khi gửi.

-       Sinh viên viết luận văn theo hướng dẫn của GV trong môn “Đồ án chuẩn bị tốt nghiệp” và theo chuẩn Báo cáo Tốt nghiệp do Phòng đào tạo qui định.

-       Chỉ nhận file word.

2

(BẮT BUỘC)

2/7/2018

BM sẽ kiểm duyệt về mặt hình thức và đưa ra những góp ý.

Các báo cáo sẽ được bình luận trực tiếp trên file báo cáo (word). Sau đó, chỉnh sửa trong vòng 2 ngày.

3

(BẮT BUỘC)

4-5/7/2018

-       Các nhóm nộp cho thư ký, tại VP Bộ môn: 5 cuốn báo cáo, mỗi cuốn báo cáo kèm theo đĩa:

+ 1 folder chứa source chương trình (tên là Source)

+ 1 folder chứa file báo cáo (tên là Report).

+ 1 folder chứa file trình chiếu (tên là Slide).

+ 1 folder khác chứa những file không phải đã nêu trên.

-       Sinh viên kèm theo các giấy tờ thủ tục theo qui định của phòng đào tạo.

-       Sau đó, sinh viên chuyển các cuốn báo cáo đến GVPB và khẩn trương liên hệ gặp giáo viên phản biện.

 

-       Bìa mềm, màu xanh và in 2 mặt.

-       Thời gian này rất quan trọng, nên sinh viên trực email và điện thoại.

4

(NÊN)

3-7/7/2018

Các nhóm bảo vệ Khóa luận nên phối hợp với CVHT tổ chức một buổi báo cáo thử trước.

-       Các bạn sẽ trình bày với trình chiếu (slide) trong khoảng 15 phút và có ít nhất 5 phút để trả lời các câu hỏi từ Hội đồng KLTN.

-       Khuyến khích sinh viên luyện tập với nhau nhuần nhuyễn và lập danh sách câu hỏi mà GVPB và Hội đồng BVKL tốt nghiệp có thề hỏi, giúp sinh viên trả lời tốt hơn.

5

(BẮT BUỘC)

10/7/2018

SINH VIÊN KẾT HỢP VỚI BỘ MÔN ĐỂ CHUẨN BỊ PHÒNG BẢO VỆ KLTN

 Cố vấn học tập hỗ trợ

5

(DỰ KIẾN + BẮT BUỘC)

11/7/2018

BO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

-       15 phút trình bày slide.

-       Ít nhất 5 phút để hỏi và trả lời.

6

Sau 15/7/2018

-       Sinh viên nhận các góp ý chỉnh sửa của Hội đồng BVKLTN từ Thư ký Hội đồng.

-       Sau khi hoàn thiện các chỉnh sửa theo yêu cầu, sinh viên đóng báo cáo theo bìa mạ vàng.

-       Sinh viên gửi file báo cáo đã chỉnh sửa cùng với nội dung góp ý của Hội đồng về cho GVHD kiểm tra lần cuối trước khi in bìa mạ vàng. GVHD đảm bảo sinh viên đã thực hiện đúng các chỉnh sửa.

Báo cáo với bìa mạ vàng + nền xanh dương (nước biển).

7

25/7/2018

-       1 cuốn nộp lưu trực tại Bộ môn (nộp cho Thư ký).

-       1 cuốn nộp cho thư viên (lưu trữ tại Thư viện)

Nhớ ký tên xác nhận khi nộp.