NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Lễ Tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

on .

Kính gửi Quý Thầy, Cô, các bạn sinh viên, học viên,
 
          Ban Tổ chức Lễ Tốt nghiệp trân trọng kính mời Quý Thầy,Cô, các bạn sinh viên, học viên tham dự:
 
                          Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân
                                                    Đợt 1 năm 2018
 
          Thời gian: 8 giờ, ngày 09 tháng 6 năm 2018 (Thứ 7)
          Địa điểm: Giảng đường 1- Tòa nhà A, Trường ĐH Công nghệ Thông tin
 
 
           Trân trọng đón tiếp.
 
                                                                                                                                 BAN TỔ CHỨC.