BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – LỚP CNTT2014, Ngày 11/7/2018.

on .

BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – LỚP CNTT2014, Ngày 11/7/2018.

Buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp có 10 nhóm chia làm 2 Hội đồng ở 2 phòng là E5.3 và E8.1, sau đây là một số hình ảnh về các Thầy/Cô trong Hội đồng và các nhóm sinh viên bảo vệ khóa luận:

Phòng E5.3:

 

Hình 1: Nhóm sinh viên Nam-Thành đang trình bày khóa luận của nhóm mình.

Hình 2: Nhóm sinh viên Bảo-Nhật đang trả lời các câu hỏi từ hội đồng.

 

Hình 3: Sinh viên Kim Oanh đang bảo vệ khóa luận của mình.

 

Hình 4: Nhóm sinh viên Trực-Thủ đang trình bày khóa luận của nhóm.

 

Hình 5: Sinh viên Văn Thuần đang demo ứng dụng của mình.

Phòng E8.1:

 

Hình 6: Nhóm sinh viên Kiên-Thành đang trình bày khóa luận.

 

Hình 7: Nhóm sinh viên Phú-Thắm đang trả lời các câu hỏi từ hội đồng. (Đây cũng là nhóm có điểm bảo vệ khóa luận cao nhất trong buổi bảo vệ khóa luận này).

 

Hình 8: Nhóm sinh viên Bình-Kiệt đang trình bày khóa luận của mình.

  

Hình 9: Nhóm sinh viên Phát-Toản đang trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng.

Hình 10: Nhóm sinh viên Bảo-Hoàng đang trả lời câu hỏi của Hội đồng.

 Các bạn sinh viên tặng hoa cảm ơn Hội đồng và Giảng viên hướng dẫn:

 

 

 

 

 

 

 

Toàn thể Hội đồng và sinh viên tham gia bảo vệ khóa luận chụp hình lưu niệm:

 

 

 

 

Xin chúc mừng các bạn sinh viên lớp CNTT2014 đã bảo vệ khóa luận thành công. 

Trân trọng.