NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Kế hoạch xét Tốt nghiệp đợt 5 năm 2018 - Đợt dành cho sinh viên sắp quá hạn đào tạo tại Trường

on .

P.ĐTĐH kính gửi quý thầy cô Kế hoạch xét Tốt nghiệp đợt 5 năm 2018 (file đính kèm).

Đợt 5 này chỉ dành cho sinh viên sắp quá hạn đào tạo tại Trường,  sinh viên khóa 2009 đối với các ngành Kỹ sư và khóa 2010 đối với các ngành cử nhân. 

Trân trọng.