Thông báo chiêu sinh mở lớp Luyện thi VNU-EPT

on .

Kính gửi Các Khoa/Bộ môn và các bạn sinh viên,

Trung tâm ngoại ngữ xin gửi thông báo chiêu sinh lớp luyện thi VNU-EPT theo file đính kèm.
Trung tâm kính nhờ các Khoa/Bộ môn đăng tải thông tin trên lên website của các Khoa/Bộ môn và facebook để thống tin được thông báo rộng rãi đến sinh viên nắm bắt kịp thời.
 
 
Link đăng ký online:  https://goo.gl/forms/l33mQwmRNmFDPeWt2
 
Trung tâm ngoại ngữ chân thành cảm ơn các Khoa/Bộ môn hỗ trợ.
Trân trọng.