Thông báo chiêu sinh mở lớp Luyện thi TOEIC

on .

Kính gửi Các Khoa/Bộ môn, Thầy/Cô và các bạn sinh viên, 

Trung tâm ngoại ngữ hiện nay có chiêu sinh khóa 02 luyện thi TOEIC . Trung tâm kính nhờ các Khoa/Bộ môn/Thầy/Cô chia sẻ thông tin khóa luyện thi rộng rãi đến sinh viên.
Trung tâm ngoại ngữ chân thành cảm ơn các Khoa/Bộ bộ/Thầy/Cô hỗ trợ.
Trân trọng.