NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Buổi gặp mặt Tân sinh viên khóa 2018 của Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

on .

Sáng ngày 24/08/2018, vào lúc 8h00 đã diễn ra buổi gặp mặt Tân sinh viên khóa 2018 của Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.

Được tổ chức tại Giảng đường 1 của Trường đại học CNTT, với sự tham gia của gần 300 bạn tân sinh viên khóa 2018 gồm các lớp CNTT2018, CLCN2018, KHDL2018.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi gặp gỡ Tân sinh viên này:

Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh - Trưởng Bộ môn phát biểu, trao đổi giải đáp các câu hỏi của các bạn sinh viên.

Các bạn sinh viên tham gia chơi các trò chơi hoạt náo của Đoàn - Hội.

Các bạn ứng cử làm lớp trường các lớp.

Buổi gặp gỡ đã diễn ra tốt đẹp và kết thúc vào 11h30 cùng ngày.

Trân trọng.