NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Sinh viên xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học lớp CNTT2014.

on .

Bạn Nguyễn Xuân Vĩnh Phú và bạn Trương Thị Hồng Thắm sinh viên lớp CNTT2014, trong năm học 2017-2018 vừa qua đã rất xuất sắc trong học tập khi bảo vệ thành công Khoá luận tốt nghiệp đạt điểm số 9.64 - điểm cao nhất của ngành Công nghệ Thông tin Khoá 2014 với tên đề tài "Phân loại Phản hồi Sinh viên theo Quan điểm và Chủ đề". Điểm trung bình học tập của 2 bạn trong học kỳ lần lượt là 9.37 và 9.6, cũng như điểm trung bình tích lũy 4 năm đại học cũng đứng đầu lớp với điểm số 8.45 và 8.39.

Hình ảnh chụp buổi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp. (Bạn Thắm - Thầy trưởng Bộ môn Nguyễn Gia Tuấn Anh - bạn Phú)

Ngoài ra, trong nghiên cứu khoa học, 2 bạn còn xuất sắc đăng được 2 bài báo khoa học tại Hội nghị Quốc tế là:

Phu Xuan Vinh Nguyen, Tham Thi Hong Truong, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, "Deep Learning versus Traditional Classifiers on Vietnamese Students' Feedback Corpus", The 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), 2018.

- Kiet Van Nguyen, Vu Duc Nguyen, Phu Xuan-Vinh Nguyen, Tham Thi-Hong Truong, Ngan Luu-Thuy Nguyen, "UIT-VSFC: Vietnamese Students' Feedback Corpus for Sentiment Analysis", The 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), 2018.

Xin chúc mừng 2 bạn, 2 bạn là niềm tự hào của sinh viên Bộ môn KH&KTTT, của lớp CNTT2014.

Trân trọng.